Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

sortowanie przez wybór

Ostatnio zmodyfikowano 2021-05-29 18:08
Autor Wiadomość
Temat założony przez niniejszego użytkownika
sortowanie przez wybór
» 2021-05-29 17:39:05
C/C++
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <time.h>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{
   
int rozmiar;
   
   
srand( time( NULL ) );
   
   
cout << "Podaj wielkosc tablicy: ";
   
cin >> rozmiar;
   
   
int * tablica = new int[ rozmiar ];
   
   
for( int i = 0; i < rozmiar; i++ )
   
{
       
tablica[ i ] = rand() % 100 + 1;
   
}
   
   
cout << "Przed sortowaniem: " << endl;
   
   
for( int j = 0; j < rozmiar; j++ )
   
{
       
cout << tablica[ j ] << endl;
   
}
   
   
// sortowanie
   
for( int i2 = rozmiar - 1; i2 > 0; i2-- )
   
{
       
       
       
       
int najwiekszyElement = tablica[ 0 ];
       
int indeksElementu = 0;
       
       
for( int i = 1; i < rozmiar - 1; i++ )
       
{
           
if( tablica[ i ] > najwiekszyElement )
           
{
               
swap( najwiekszyElement, tablica[ i ] );
               
indeksElementu = i;
           
}
        }
       
       
int wartoscKoncowa = tablica[ rozmiar - 1 ];
       
       
swap( tablica[ i2 ], najwiekszyElement );
       
swap( tablica[ indeksElementu ], wartoscKoncowa );
       
       
cout << "Po sortowaniu: " << endl;
       
for( int i = 0; i < rozmiar; i++ )
       
{
           
cout << tablica[ i ] << endl;
       
}
       
       
delete[ ] tablica;
       
return 0;
   
}
}

jak wypisać tablicę po przesortowaniu? Czy cały kod jest dobrze napisany? Jak mogę elementy programu zawrzeć w funkcji?
P-178678
» 2021-05-29 17:40:27
Jak napisałeś ten kod, skoro nie wiesz jak wypisać tablicę po posortowaniu, ale potrafiłeś napisać kod, który to robi przed sortowaniem? Ten kod ma błędy. Co więcej masz 'zaimplementowane' wypisywanie tablicy po posortowaniu.
P-178679
» 2021-05-29 18:08:13
Jak mogę elementy programu zawrzeć w funkcji?
Elementy programu masz zawarte w funkcji. Chodzi może o wydzielenie samego sortowania do osobnej funkcji? Funkcja do sortowania może wyglądać tak
C/C++
void sortuj( int * dane, int rozmiar )
P-178680
« 1 »
  Strona 1 z 1