Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Visual Studio Problem z dodawaniem plików png do projektu SFML ( Failed to load image "". Reason: Unable to open file )

Ostatnio zmodyfikowano 2022-03-23 18:10
Autor Wiadomość
farethh
Temat założony przez niniejszego użytkownika
Visual Studio Problem z dodawaniem plików png do projektu SFML ( Failed to load image "". Reason: Unable to open file )
» 2022-03-20 20:36:36
Witam, właśnie zaczynam zabawę z SFML i potrzebuję pomocy z dodaniem plików png do projekty Visual Studio. Cała biblioteka działa poprawnie, programy się kompilują, jednak przykładowy projekt z użytymi zdjęciami nie działa. Przeszukałem cały internet, dodawałem pliki na wiele sposobów, a mimo to program dalej nie działa ( dodaj/istniejący element/pliki - też nie działa)

Może ktoś ma jakiś pomysł jak to zrobić, będę wdzięczny za każdą pomoc.

Kod

C/C++
#include <SFML/Graphics.hpp>
#include <time.h>
using namespace sf;

int N = 30, M = 20;
int size = 16;
int w = size * N;
int h = size * M;

int dir, num = 4;

struct Snake
{
   
int x, y;
} s[ 100 ];

struct Fruit
{
   
int x, y;
} f;

void Tick()
{
   
for( int i = num; i > 0; --i )
   
{
       
s[ i ].x = s[ i - 1 ].x; s[ i ].y = s[ i - 1 ].y;
   
}
   
   
if( dir == 0 ) s[ 0 ].y += 1;
   
   
if( dir == 1 ) s[ 0 ].x -= 1;
   
   
if( dir == 2 ) s[ 0 ].x += 1;
   
   
if( dir == 3 ) s[ 0 ].y -= 1;
   
   
if(( s[ 0 ].x == f.x ) &&( s[ 0 ].y == f.y ) )
   
{
       
num++; f.x = rand() % N; f.y = rand() % M;
   
}
   
   
if( s[ 0 ].x > N ) s[ 0 ].x = 0; if( s[ 0 ].x < 0 ) s[ 0 ].x = N;
   
if( s[ 0 ].y > M ) s[ 0 ].y = 0; if( s[ 0 ].y < 0 ) s[ 0 ].y = M;
   
   
for( int i = 1; i < num; i++ )
       
 if( s[ 0 ].x == s[ i ].x && s[ 0 ].y == s[ i ].y ) num = i;
   
}

int main()
{
   
srand( time( 0 ) );
   
   
RenderWindow window( VideoMode( w, h ), "Snake Game!" );
   
   
Texture t1, t2;
   
t1.loadFromFile( "images/white.png" );
   
t2.loadFromFile( "images/red.png" );
   
   
Sprite sprite1( t1 );
   
Sprite sprite2( t2 );
   
   
Clock clock;
   
float timer = 0, delay = 0.1;
   
   
f.x = 10;
   
f.y = 10;
   
   
while( window.isOpen() )
   
{
       
float time = clock.getElapsedTime().asSeconds();
       
clock.restart();
       
timer += time;
       
       
Event e;
       
while( window.pollEvent( e ) )
       
{
           
if( e.type == Event::Closed )
               
 window.close();
           
       
}
       
       
if( Keyboard::isKeyPressed( Keyboard::Left ) ) dir = 1;
       
       
if( Keyboard::isKeyPressed( Keyboard::Right ) ) dir = 2;
       
       
if( Keyboard::isKeyPressed( Keyboard::Up ) ) dir = 3;
       
       
if( Keyboard::isKeyPressed( Keyboard::Down ) ) dir = 0;
       
       
if( timer > delay ) { timer = 0; Tick(); }
       
       
////// draw  ///////
       
window.clear();
       
       
for( int i = 0; i < N; i++ )
       
for( int j = 0; j < M; j++ )
       
{
           
sprite1.setPosition( i * size, j * size ); window.draw( sprite1 );
       
}
       
       
for( int i = 0; i < num; i++ )
       
{
           
sprite2.setPosition( s[ i ].x * size, s[ i ].y * size ); window.draw( sprite2 );
       
}
       
       
sprite2.setPosition( f.x * size, f.y * size ); window.draw( sprite2 );
       
       
window.display();
   
}
   
   
return 0;
}
Failed to load image "". Reason: Unable to open file
Failed to load image "`*┼Š☻images/red.png♫☼Š☻╗↔Í∟¸⌂╣áÎ∟¸⌂Pśáť°⌂,u^ĚŇĐöÉŽ♀°⌂°⌂lĹŽ♀°⌂Š☻?öÍ∟¸⌂^X¬♀°⌂sôŽ♀°⌂            oY¬♀°ľÍ∟¸⌂☺­▼♠┴Š☻░Ó♦┴Š☻á↔Í∟¸⌂ţ|Í∟¸⌂­Í∟¸⌂8ˇÍ∟¸⌂ÉOÎ∟¸⌂xOÎ∟¸⌂«{Í∟¸⌂Ů~Í∟¸⌂4p.×°⌂░gžŔQ&˙×°⌂0ű  Ŕ♦0ű  đ♦↓
D:\Programowanie\SFML VISUAL STUDIO TEMPLATE\x64\Debug\SFML.exe (proces 13524) zakończono z kodem -1073741819.
Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć to okno...


P-179327
nanoant20
» 2022-03-20 21:41:49
Sprawdź czy masz taki katalog/folder i pliki
sprawdź taką sztuczkę, żeby odczytać ścieżkę do folderu/katalogu roboczego
C/C++
int main()
{
   
system( "dir" );
   
sf::Texture t2;
   
if( !t2.loadFromFile( "images/red.png" ) ) {
       
return - 1;
   
}
   
   
return 0;
}
P-179328
farethh
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2022-03-20 22:18:09

 Volume in drive D is Nowy
 Volume Serial Number is F0EB-872A

 Directory of D:\Programowanie\SFML VISUAL STUDIO TEMPLATE\x64\Debug

20.03.2022  22:15    <DIR>          .
20.03.2022  22:15    <DIR>          ..
02.08.2014  08:54               233 green.png
20.03.2022  00:15           238 061 main.obj
08.05.2018  21:40           669 696 openal32.dll
02.08.2014  09:49               180 red.png
15.10.2018  22:09         1 012 224 sfml-audio-2.dll
15.10.2018  22:09         1 573 376 sfml-audio-d-2.dll
15.10.2018  22:10           811 520 sfml-graphics-2.dll
15.10.2018  22:09         1 840 128 sfml-graphics-d-2.dll
15.10.2018  22:09           132 096 sfml-network-2.dll
15.10.2018  22:09           434 688 sfml-network-d-2.dll
15.10.2018  22:09            50 176 sfml-system-2.dll
15.10.2018  22:08           238 080 sfml-system-d-2.dll
15.10.2018  22:09           123 392 sfml-window-2.dll
15.10.2018  22:09           433 664 sfml-window-d-2.dll
20.03.2022  22:15            99 840 SFML.exe
20.03.2022  22:15               306 SFML.exe.recipe
20.03.2022  22:15         1 046 160 SFML.ilk
20.03.2022  22:15               103 SFML.log
20.03.2022  22:15         3 829 760 SFML.pdb
20.03.2022  22:15    <DIR>          SFML.tlog
20.03.2022  00:42               233 SFML.vcxproj.FileListAbsolute.txt
20.03.2022  22:15           478 208 vc143.idb
20.03.2022  22:15           790 528 vc143.pdb
02.08.2014  08:59               225 white.png
20.03.2022  22:15           215 700 Źródło.obj
              24 File(s)     14 018 577 bytes
               3 Dir(s)  630 612 049 920 bytes free
Failed to load image "
D:\Programowanie\SFML VISUAL STUDIO TEMPLATE\x64\Debug\SFML.exe (proces 14288) zakończono z kodem -1.
Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć to okno...


P-179329
farethh
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2022-03-20 22:22:16
Oto, co pokazało się w konsoli. Z tego co tu  widzę to pliki są na swoim miejscu.
P-179330
DejaVu
» 2022-03-20 22:43:16
Wpisz "red.png" zamiast "images/red.png" -> nie masz katalogu images.
P-179331
farethh
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2022-03-20 23:10:38
Też próbowałem bez katalogu. Niestety to też nie pomaga/Failed to load image "­↨╚GŞ☺white.png   ☼Pśáť°⌂Pśáť°⌂őCŞ☺Pśáť°rkśáť°⌂♣PˇpH→°⌂". Reason: Unable to open file
Failed to load image "Ó‼╚GŞ☺red.pngËÄ
→°⌂☼Ş☺╗↔▀ć¸⌂╣áÓć¸⌂Pśáť°⌂Ĺ^§→PˇöÉ♠→°⌂°⌂lĹ♠→°⌂Ş☺?ö▀ć¸⌂^X
→°⌂sô♠→°⌂            oY
ľ▀ć¸⌂☺đťîCŞ☺└őCŞ☺á↔▀ć¸⌂ţ|▀ć¸⌂­▀ć¸⌂8ˇ▀ć¸⌂ÉOÓć¸⌂xOÓć¸⌂«{▀ć¸⌂Ů~▀ć¸⌂4p.×°⌂É◄ÇrQ&˙×°⌂0ű  Ŕ♦0ű  đ♦↓
D:\Programowanie\SFML VISUAL STUDIO TEMPLATE\x64\Debug\SFML.exe (proces 14472) zakończono z kodem -1073741819.
Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć to okno...

P-179332
farethh
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2022-03-20 23:13:26
A gdy dodałem folder images do projektu to konsolka wygląda tak:Failed to load image "". Reason: Unable to open file
ľ▒6÷⌂☺└đÇ☻@?⌂☻á↔▒6÷⌂ţ|▒6÷⌂­▒6÷⌂8ˇ▒6÷⌂ÉO▓6÷⌂xO▓6÷⌂«{▒6÷⌂Ů~▒6÷⌂4p.×°⌂0망Q&˙×°⌂0ű  Ŕ♦0ű  đ♦↓
D:\Programowanie\SFML VISUAL STUDIO TEMPLATE\x64\Debug\SFML.exe (proces 14620) zakończono z kodem -1073741819.
Naciśnij dowolny klawisz, aby zamknąć to okno...

P-179333
farethh
Temat założony przez niniejszego użytkownika
» 2022-03-20 23:21:08
P-179334
« 1 » 2
  Strona 1 z 2 Następna strona