Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Kurs C++

Biblioteka <time.h>

[lekcja] Dokument opisuje jak korzystać z biblioteki do obsługi czasu.

1. Biblioteka do obsługi czasu

Jeśli chcemy odczytać aktualny czas na swoim komputerze, policzyć różnicę czasu lub skorzystać z innych operacji związanych z czasem musimy skorzystać w tym celu z biblioteki time.h. Funkcje są proste w użyciu, jednak wymagana jest tu już znajomość rozdziału poświęconego wskaźnikom.

2. Wstęp

Biblioteka do obsługi czasu udostępnia nam kilka typów danych do których możemy odczytywać czas i wykonywać proste operacje na czasie, takie jak dodawanie czy odejmowanie.

2.1. Typ danych: time_t

Pierwszym typem danych jest time_t. Jest to liczba prosta, całkowita (np. long). W zależności od kompilatora i środowiska może mieć ona różny rozmiar, zazwyczaj są to 4 bajty.
time_t Zmienna_Do_Czasu;

2.2. Typ danych: struct tm

Drugim typem danych jest struct tm lub też poprostu tm. W języku C, aby używać typów danych strukturalnych należało poprzedzać je słowem kluczowym struct. Programiści C++ bardzo często nie piszą słowa kluczowego struct, ponieważ standard języka C++ został usprawniony w stosunku do swojego poprzednika C i nie jest to słowo kluczowe wymagane do tego, aby używać typów strukturalnych. Poniżej przedstawiam opis pól struktury tm.
C/C++
struct tm
{
    int tm_sec; //Sekundy. Zakres [0..61]
    int tm_min; //Minuty. Zakres [0..59]
    int tm_hour; //Godziny. Zakres [0..23]
    int tm_mday; //Dzień miesiąca. Zakres [1..31]
    int tm_mon; //Miesiąc. Zakres [0..11]
    int tm_year; //Obecny rok. Lata zaczynają się liczyć od roku 1900, czyli: wartość 0 = 1900 rok.
    int tm_wday; //Dzień tygodnia. Zakres [0..6]. 0 = Niedziela; 1 = Poniedziałek; itd...
    int tm_yday; //Dzień roku. Zakres [0..365].
    int tm_isdst; //Letnie/zimowe przesunięcie czasowe. Jeśli wartość jest większa od 0 to przesunięcie czasowe jest 'aktywne'. Jeśli wartość mniejsza od 0 to informacja jest niedostępna.
}


3. Podstawowe funkcje obsługi czasu

O paragrafie
Paragraf ten został opracowany przez użytkownika Patzick.

Aby dobrze zrozumieć i móc korzystać z możliwości obsługi czasu trzeba poznać funkcje, które udostępnia nam biblioteka <time.h>
 • asctime – konwertuje datę na jej słowną wersję

  Składnia wygląda tak:
  char * asctime( const struct tm * ptr );


  Funkcja zwraca dane w następującym porządku:
  dzień(słownie) miesiąc(słownie) dzień miesiąca(liczba) godziny:minuty:sekundy rok


  Minusem jest to, że słowne zwrócenie dnia i miesiąca jest w języku angielskim, ale w tych czasach chyba każdy zna angielskie dni tygodnia i miesiące więc nie ma z tym problemu. Przykładowy program wykorzystujący tą funkcję
  C/C++
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>

  int main()
  {
      time_t czas;
      struct tm * ptr;
      time( & czas );
      ptr = localtime( & czas );
      char * data = asctime( ptr );
      std::cout << "Data: " << data;
      getch();
      return 0;
  }
 • clock_t – zwraca czas od kiedy program został uruchomiony
  Jeżeli nie ma dostępu do tej informacji funkcja zwróci wartość -1. Najwygodniej skonwertować czas który zwraca funkcja na sekundy używając CLOCKS_PER_SEC.
  Przykład użycia
  C/C++
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>

  void czekaj( int sekundy )
  {
      clock_t koniec_czekania;
      koniec_czekania = clock() + sekundy * CLOCKS_PER_SEC;
      while( clock() < koniec_czekania ) { }
  }

  int main()
  {
      std::cout << "Program zamknie sie za:" << std::endl;
      for( int i = 5; i > 0; i-- ) {
          std::cout << i << std::endl;
          czekaj( 1 );
      }
      return 0;
  }
 • ctime – działa podobnie jak asctime, ale jest krótsza w kodzie :)
  Przykład:
  C/C++
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>

  int main() {
     
      time_t czas;
      time( & czas );
      char * data = ctime( & czas );
      std::cout << "Data: " << data;
      getch();
      return 0;
  }
 • difftime – zwraca różnicę pomiędzy dwoma czasami
  Przykład:
  C/C++
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>

  using namespace std;

  int main() {
     
      time_t start, koniec;
      int rozwiazanie;
      double roznica;
     
      time( & start );
      cout << "Ile to 6+3 ?" << endl;
      do {
          cin >> rozwiazanie;
      } while( rozwiazanie != 9 );
     
      time( & koniec );
      roznica = difftime( koniec, start );
      cout << "\nGratulacja, poprawny wynik!\nObliczenia zajely Ci: " << roznica << " sekund";
     
      getch();
      return 0;
  }
 • gmtime – zwraca czas skoordynowany z Greenwich
  składnia:
  struct tm * gmtime( const time_t * time );

  Żeby podać czas w jakimś miejscu na ziemi trzeba dodać różnicę czasu. np. Phoenix (U.S.A.): -7 h.
 • localtime – konwertuje czas kalendarzowy na lokalny
  Na przykładzie(niepełnym tym razem) wygląda to tak:
  C/C++
  time_t czas;
  time( & czas ); // pobiera czas kalendarzowy
  tm * t = localtime( & czas ); // zamienia czas kalendarzowy na lokalny
  Teraz można użyć np. funkcji ctime by wyświetlić pełną datę z czasu lokalnego.
 • mktime – konwertuje czas na kalendarzowy
  Przykład:
  C/C++
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>

  using namespace std;

  int main() {
     
      time_t czas;
      struct tm * data;
      int rok, miesiac, dzien;
      const char * dzien_tygodnia[] = { "Niedziela", "Poniedzialek",
          "Wtorek", "Sroda", "Czwartek", "Piatek", "Sobota" };
     
      cout << "**Dzien urodzin**" << endl;
      cout << "Rok urodzenia: ";
      cin >> rok;
      cout << "Miesiac urodzenia: ";
      cin >> miesiac;
      cout << "Dzien urodzenia: ";
      cin >> dzien;
     
      time( & czas );
      data = localtime( & czas );
      data->tm_year = rok - 1900;
      data->tm_mon = miesiac - 1;
      data->tm_mday = dzien;
     
      mktime( data );
     
      cout << "Dzien Twoich narodzin to: " << dzien_tygodnia[ data->tm_wday ];
     
      getch();
      return 0;
  }
 • strftime – chyba najprzydatniejsza funkcja, gdyż dzięki niej możemy wyświetlić dokładnie te elementy daty i czasu, które są nam potrzebne
  Obszerny opis funkcji znajduje się w dokumentacji » standard Cstrftime.
  Przykład:
  C/C++
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>

  using namespace std;

  int main() {
     
      time_t czas;
      struct tm * data;
      char godzina[ 80 ];
     
      time( & czas );
      data = localtime( & czas );
     
      strftime( godzina, 80, "Teraz jest %H:%M:%S.", data );
      cout << godzina;
     
      getch();
      return 0;
  }
 • time – pobiera czas kalendarzowy
  Przykład:
  C/C++
  #include <time.h>
  #include <conio.h>
  #include <iostream>

  using namespace std;

  int main() {
     
      time_t sekundy;
      sekundy = time( NULL );
      cout << sekundy / 3600 << " godzin uplynelo od 1 stycznia 1970r.";
     
      getch();
      return 0;
  }
Poprzedni dokument Następny dokument
Obsługa klawiatury za pomocą <conio.h> Biblioteka <math.h>