Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Kurs C++

Poziom 3

[dział kursu] Część III. Niniejsza część kursu wymaga doskonałego opanowania dwóch poprzednich poziomów z niniejszego kursu. W niniejszej części omówiono: argumenty jako referencje; zmienne tekstowe; podstawową terminologię związaną z programowaniem obiektowym, wczytywanie tekstu poprzez standardowy strumień wejścia; wyszukiwanie frazy w tekście; modyfikowanie tekstu; działanie słów kluczowych continue, break; zagnieżdżone pętle oraz działanie pętli while.
Poprzedni dokument Następny dokument
Pętla for Zmienne przechowujące tekst

Wykaz elementów dowiązanych

Rozdział 23. W niniejszym rozdziale opisano typ zmiennej wykorzystywany do pracy z tekstem w języku C++. Rozdział omawia podstawowe zagadnienia takie jak: tworzenie zmiennej tekstowej, ustawianie tekstu, sklejanie tekstu, wczytywanie wyrazu za pomocą standardowego strumienia wejściowego do zmiennej tekstowej oraz wypisywanie zawartości zmiennej tekstowej przy pomocy standardowego strumienia wyjściowego.
Rozdział 24. W niniejszej lekcji omówiono znaczenie słowa referencja oraz wyjaśniono działanie referencji w argumentach funkcji.
Rozdział 25. Niniejszy rozdział opisuje podstawowe pojęcia występujące w programowaniu obiektowym. Pojęcia te są dostosowane do poziomu osób początkujących i mają na celu przede wszystkim umożliwienie poprawnego komunikowania się z czytelnikiem w kolejnych rozdziałach niniejszego kursu.
Rozdział 26. Wczytywanie tekstu za pomocą standardowego strumienia wejściowego. Omówiono użycie std::cin oraz funkcję std::getline.
Rozdział 27. Wyszukiwanie ciągu znaków w tekście z użyciem klasy std::string.
Rozdział 28. Modyfikowanie treści (wstawianie, kopiowanie i usuwanie fragmentów tekstu) oraz sprawdzanie długości tekstu.
Rozdział 29. Omówienie słów kluczowych
continue
 i
break
 w kontekście pętli for, while oraz do ... while.
Rozdział 30. Rozdział omawia zagadnienie zagnieżdżania pętli.
Rozdział 31. Omówienie pętli
while
.