Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne materiały

Kurs GDB

[kurs] Kurs poświęcony aplikacji GDB, służącej do wykrywania błędów we własnych aplikacjach, napisanych w językach C i C++.

Wprowadzenie

Niniejszy kurs ma na celu nauczenie czytelnika korzystania z aplikacji GDB. Aplikacja GDB służy do wykrywania błędów w nowo powstających aplikacjach. Ze względu na charakter niniejszego serwisu, kurs ten będzie omawiał zastosowanie GDB w kontekście języków C i C++, jednak debugger GDB jest również stosowany do innych języków programowania, takich jak np. ADA, Objective C czy też Pascal.
Poprzedni dokument Następny dokument
FAQ Uruchomienie lokalnego debugowania aplikacji

Wykaz elementów dowiązanych

Rozdział 1. Niniejsza lekcja koncentruje na metodach uruchamiania aplikacji w trybie debugowania oraz na podłączaniu się debuggerem do uruchomionego wcześniej procesu na lokalnej maszynie.
Rozdział 2. Niniejszy rozdział opisuje w jaki sposób podłączyć się do zdalnego procesu lub aplikacji, uruchomionej na tym samym lub innym urządzeniu.
Rozdział 3. Niniejszy rozdział koncentruje się na konfiguracji aplikacji GDB tak, aby było możliwe śledzenie błędów dla aplikacji debugowanych zdalnie jak i lokalnie.
Rozdział 4. Niniejszy rozdział opisuje podstawowe polecenia, służące do debugowania aplikacji.
Rozdział 5. W niniejszym rozdziale omówiono polecenia umożliwiające wyświetlanie wartości zmiennych lokalnych, globalnych oraz zmiennych o określonej nazwie.
Rozdział 6. Niniejszy rozdział przedstawia w jaki sposób poruszać się po stosie wywołań metod i funkcji w debuggerze GDB.
W niniejszym rozdziale zaprezentowano w jaki sposób można wstawiać dodatkowe instrukcje debuggerem GDB w trakcie działania aplikacji.