Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne materiały

Wyświetlanie wartości zmiennych

[lekcja] Rozdział 5. W niniejszym rozdziale omówiono polecenia umożliwiające wyświetlanie wartości zmiennych lokalnych, globalnych oraz zmiennych o określonej nazwie.

Wyświetlanie wartości zmiennych lokalnych

Aby wyświetlić wartości zmiennych lokalnych jakie są widoczne z poziomu aktualnej ramki stosu, użyj polecenia info locals. Przykład:
(gdb) info locals

Wyświetlanie wartości argumentów wywołanej funkcji/metody

Do wyświetlania aktualnej wartości zmiennych przekazanych poprzez argument funkcji lub metody służy polecenie info args. Przykład:
(gdb) info args

Wyświetlanie zmiennych globalnych i zmiennych statycznych

Do wyświetlenia wartości wszystkich zmiennych globalnych oraz zmiennych statycznych służy polecenie info variables. Przykład:
(gdb) info variables
Poprzedni dokument Następny dokument
Podstawowe polecenia do debugowania aplikacji Poruszanie się po callstacku i przełączanie się między wątkami