Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne materiały

Ochrona praw autorskich

[lekcja] Przepisy prawne umożliwiające ochronę praw autorskich w Internecie.

Przepisy normujące prawa autorskie

Dziennik UstawTytuł dokumentu
Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83
Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 (tekst jednolity)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Treść dzienników ustaw można znaleźć na stronie http://isap.sejm.gov.pl​/search.jsp.

Przepisy normujące ochronę praw autorskich

Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631

 • Art. 115. (http://www.prawoautorskie.pl​/art-115)
  1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

  2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

  3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub ust. 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 191,art. 86, art. 94 ust. 4 lub art. 97, albo nie wykonuje obowiązków określonych w art. 193 ust. 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub ust. 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 • Art. 116 (http://www.prawoautorskie.pl​/art-116)
  1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Więcej informacji: http://www.prawoautorskie.pl​/roz-14-odpowiedzialnosc-karna

Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204

 • Art. 14
  1. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

  2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

  3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

Fragmenty publikacji

Jednak jeżeli przedsiębiorca dowie się, że użytkownicy naruszali i naruszają prawo, a on mimo to nie zablokował nielegalnych treści lub wręcz ich nie usunął, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
W projekcie dokładnie została opisana sytuacja kiedy właściciel serwisu dowiaduje się o nielegalnej działalności internautów. Może to być na przykład odebranie wiadomości z informacjami dotyczącymi między innymi lokalizacji nielegalnych materiałów, ich nadawcy itp.

Źródło: http://pieniadze.gazeta.pl​/Gospodarka​/2029020,117384,10627399.html

Inne materiały

http://www.racjonalista.pl​/kk.php/s,3381
http://www.pi.gov.pl/iob​/chapter_86506.asp
Poprzedni dokument Następny dokument
Prawa autorskie Porady dla użytkowników cpp0x.pl