Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: pekfos

Programowanie obiektowe, C++

[kurs] Kurs poświęcony programowaniu obiektowemu w języku C++.

Opis szczegółowy

Niniejszy kurs jest poświęcony programowaniu obiektowemu w języku C++.

Dodatkowe informacje

Zanim rozpoczniesz naukę programowania obiektowego, zapoznaj się z kursem: » KursyKurs C++ kurs.
Poprzedni dokument Następny dokument
To jest pierwszy dokument.
Nie ma poprzedniego dokumentu.
Podstawy

Podstawy

1. Omówienie klas i obiektów - Wprowadzenie do programowania obiektowego
2. Metody (lekcja)
2. Lekcja opisuje czym są metody i jak ich używać.
3. Omówienie zmiennych i metod statycznych w klasie.
4. Konstruktory i destruktory, czyli poprawna inicjalizacja obiektów i sprzątanie po nich
5. Lekcja opisuje wskaźnik this.
6. Metody stałe.
7. Przyjaźń (lekcja)
7. O przyjaźni słów kilka..
8. Operatory (lekcja)
8. Przeciążanie operatorów
9. Konstruktor jawny.
10. Składowe tworzone przez kompilator

Polimorfizm

11. O dziedziczeniu.
12. Konwersja w górę i rzutowanie w dół hierarchii dziedziczenia.
13. Lekcja o metodach wirtualnych
14. Zabranianie dziedziczenia i przesłaniania, czyli słowo final (C++11)
15. Dziedziczenie wielobazowe, czyli wiele klas bazowych.