Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: pekfos
Programowanie obiektowe, C++

Metody

[lekcja] 2. Lekcja opisuje czym są metody i jak ich używać.

Wprowadzenie

W tej lekcji dowiesz się, jak określić zachowanie obiektów. Powinieneś wiedzieć z poprzedniej lekcji, czym jest klasa.

Metody

Metoda to inaczej funkcja składowa, czyli funkcja powiązana z klasą, mająca dostęp do jej składowych. Metody tworzą interfejs klasy.
C/C++
class Klasa
{
    void PrywatnaMetoda(); //deklaracja w klasie
   
public:
    int PublicznaMetoda( int x ) //definicja w klasie
    {
        return 16 + x;
    }
};
Jak widać, deklaracja i definicja są identyczne jak w przypadku zwykłych funkcji, z tym, że tu są wpisane w klasę. W definicji klasy musi być przynajmniej deklaracja metody, definicja metody nie musi, dlatego często, dla czytelności kodu, umieszcza się ją poza klasą. Do definiowania metody poza definicją klasy używa się takiego zapisu:
C/C++
void Klasa::PrywatnaMetoda()
{
}
Klasa::
 informuje kompilator o tym, że
PrywatnaMetoda
 nie jest funkcją, lecz implementacją metody
PrywatnaMetoda
 z klasy
Klasa
.

Wywoływanie metod

Metoda jest wywoływana na rzecz jakiegoś obiektu. Obiekt przechowuje informacje, a metoda na nich operuje. Do wywołania metody używa się obiektu, operatora dostępu
.
 i nazwy metody. Argumenty przekazuje się jak do funkcji.
C/C++
Klasa obiekt;
obiekt.PublicznaMetoda( 1 );
obiekt.PrywatnaMetoda(); //Błąd, PrywatnaMetoda jest prywatna!

Przykład

C/C++
#include <iostream>
class Klasa
{
    int MojInt;
public:
    void Set( int n );
    int Get();
};

void Klasa::Set( int n )
{
    MojInt = n;
}

int Klasa::Get()
{
    return MojInt;
}

int main()
{
    Klasa k;
    k.Set( 16 );
    std::cout << k.Get();
}
Poprzedni dokument Następny dokument
Klasy i obiekty Statyczne zmienne i metody w klasie