Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne materiały

Teoria w Informatyce

[kurs] Publikacja ta jest skierowana do osób interesujących się programowaniem, które chcą poznać zagadnienia teoretyczne występujące w szeroko rozumianej informatyce.

O czym jest niniejsza publikacja?

Celem tej publikacji nie jest tworzenie naukowych wywodów na tematy związane z informatyką. Naukowe wywody są dla teoretyków, a programistów interesują fakty i wiedza praktyczna. Publikacja ta ma więc na celu przedstawianie wiedzy teoretycznej w taki sposób, aby można było dostrzec jej praktyczne zalety w codziennym życiu programisty.

Co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz czytać publikację

Jeżeli nastawiasz się, że zapoznanie się z niniejszą publikacją zrewolucjonizuje Twoje programowanie - to niniejsza publikacja Ciebie rozczaruje. Jeżeli oczekujesz, że przedstawiona tu teoria zainspiruje Ciebie do stworzenia czegoś fajnego - to również możesz sobie odpuścić jej czytanie. Teoria niestety była, jest i będzie nudna, jednak warto się z nią zapoznać, ponieważ znajomość odpowiednich pojęć często ułatwia albo znalezienie interesujących materiałów albo ułatwia zrozumienie treści innych publikacji, w których stosunkowo często występuje przerost formy nad treścią, skutecznie utrudniając tym samym zrozumienie istoty problemu.

Podsumowanie

Skoro już wiesz czego można się spodziewać po niniejszym opracowaniu, zachęcam do zapoznania się z treścią obecnie napisanych rozdziałów. Rozdziały zaleca się czytać w kolejności od pierwszego do ostatniego, bowiem każdy kolejny rozdział opiera się często o wiedzę omówioną w rozdziałach poprzednich. Życzę przyjemnej lektury :)

Złożoność obliczeniowa

Po przeczytaniu niniejszego rozdziału będziesz wiedział jaki cel przyświecał powstaniu teorii złożoności obliczeniowej, czym jest złożoność algorytmów oraz co określa złożoność czasowa i złożoność pamięciowa.
Rozdział odpowiada na pytanie w jaki sposób ocenia się złożoność obliczeniową algorytmów.
Rozdział opisuje czym są problemy decyzyjne, problemy przeszukiwania jak i problemy optymalizacyjne.
Rozdział zawiera omówienie pojęć takich jak: problemy P, problemy NP, problemy NP-zupełne oraz NP-trudne.
Przegląd stosowanych metod do rozwiązywania problemów NP z naciskiem na problemy NP-Trudne.