Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński
Inne materiały

Złożoność obliczeniowa

[dział kursu] Dział poświęcony aspektom związanych z teorią złożoności obliczeniowej.

Wykaz elementów dowiązanych

Po przeczytaniu niniejszego rozdziału będziesz wiedział jaki cel przyświecał powstaniu teorii złożoności obliczeniowej, czym jest złożoność algorytmów oraz co określa złożoność czasowa i złożoność pamięciowa.
Rozdział odpowiada na pytanie w jaki sposób ocenia się złożoność obliczeniową algorytmów.
Rozdział opisuje czym są problemy decyzyjne, problemy przeszukiwania jak i problemy optymalizacyjne.
Rozdział zawiera omówienie pojęć takich jak: problemy P, problemy NP, problemy NP-zupełne oraz NP-trudne.
Przegląd stosowanych metod do rozwiązywania problemów NP z naciskiem na problemy NP-Trudne.