Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Autor: Piotr Szawdyński

Wzorce projektowe

[kurs] Zbiór sprawdzonych w praktyce rozwiązań problemów projektowych.

Opis szczegółowy

Niniejszy dokument zawiera zbiór sprawdzonych w praktyce rozwiązań problemów projektowych.

Wymagania

Czytelnik niniejszych materiałów powinien:
  • umieć programować w C++;
  • biegle programować obiektowo;
  • znać terminologię związaną z programowaniem obiektowym.

Zagadnienia powiązane

Dokumentacja
wzorzec projektowySprawdzone w praktyce rozwiązanie problemów projektowych. (pojęcie)

Wzorce czynnościowe

odwiedzający (wzorzec projektowy)
Umożliwia wydzielenie zadań powiązanych logicznie ze sobą do osobnej klasy zwanej odwiedzającym. Odwiedzający może posiadać wiele implementacji zapewniając tym samym możliwość wykonania wielu różnych zadań. Dodawanie nowych zadań odbywa się bez ingerencji w elementy już oprogramowane.
pamiątka (wzorzec projektowy)
Umożliwia zapamiętanie stanu obiektu oraz późniejsze jego odtworzenie.
stan (wzorzec projektowy)
Automatycznie kontroluje wewnętrzne zachowanie obiektu, nadając mu odpowiedni stan i funkcjonalność.
strategia (wzorzec projektowy)
Umożliwia zmianę algorytmu w trakcie życia programu.
łańcuch zobowiązań (wzorzec projektowy)
Przekazuje odpowiedzialność za wykonanie zadania do kolejnego obiektu jeżeli obecny obiekt nie wie jak obsłużyć przychodzące zadanie.

Wzorce kreacyjne

budowniczy (wzorzec projektowy)
Dostarcza mechanizm do konwersji danych z konkretnego formatu wejścowego do dowolnego formatu wyjściowego.
fabryka abstrakcyjna (wzorzec projektowy)
Dostarcza interfejs (zwany abstrakcyjną fabryką) do zarządzania grupą obiektów o określonych własnościach jednak nie określa implementacji fabryki ani grupy obiektów, którymi zarządza.
leniwa inicjalizacja (wzorzec projektowy)
Opóźnia tworzenie obiektu do chwili w której następuje jego pierwsze użycie.
metoda wytwórcza (wzorzec projektowy)
Dostarcza interfejs do tworzenia obiektów, gwarantując jednocześnie możliwość zmiany obiektów jakie będą tworzone przez wzorzec w klasach potomnych.
prototyp (wzorzec projektowy)
Umożliwia tworzenie prawidłowej kopii obiektu z poziomu interfejsu.
RAII (wzorzec projektowy)
Gwarantuje prawidłowe zwolnienie przejętych zasobów.
singleton (wzorzec projektowy)
Zapewnia, że klasa posiada co najwyżej jedną instancję obiektu.
wirtualny konstruktor (wzorzec projektowy)
Alternatywna nazwa dla wzorca projektowego » Wzorce projektowe » Wzorce kreacyjnemetoda wytwórcza wzorzec projektowy.

Wzorce strukturalne

fasada (wzorzec projektowy)
Dostarcza uproszczony interfejs do obsługi biblioteki lub zbioru klas.