Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zapoznanie się z parserem Smart Text Converter'a.
Wykaz języków programowania, których kolorowanie składni jest dostępne w parserze STC.
Jeżeli wstawiasz kod źródłowy na stronę - użyj znaczników [code] ... [/code] by lepiej się prezentował oraz by ułatwić jego analizę.
Niniejszy kurs opisuje dostępne znaczniki do formatowania treści pisanych na łamach niniejszego serwisu.
Tworzenie wypunktowania w treści - omówienie znacznika [pkt] ... [/pkt].
Znacznik [div] ... [/div] służy wyróżniania tekstu w treści. Tekst znajdujący się między znacznikiem otwierającym, a zamykającym zostanie umieszczony w ramce.
Rysuje wielokąt wypełniony określonym kolorem.
Wypełnia bitmapę określonym kolorem.
Wypełnia bitmapę kolorem 0.
4. Adapter kolejki priorytetowej (std::priority_queue).
3. Adapter kolejki (std::queue).
2. Adapter stosu (std::stack).
Rozdział 6. Optymalizacja poprzez duplikowanie modeli i przykład zastosowania.
Rozdział 5. Wczytywanie sceny i jej wyświetlanie.
Rozdział 4. Obsługa klawiatury, sterowanie obiektem na scenie.
Rozdział 3. Obsługiwane formaty plików, wczytywanie modelu md2, kamera typu FPS, zasięg widzenia, orbót, rotacja i przemieszczenie.