Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Artykuł opisuje, jak wstawiać zmienne do tekstu, przy użyciu biblioteki standardowej C/C++.
Wyjątek rzucany w sytuacji odwołania się poza zasięg (np. błędny indeks)
Pobiera alokator związany ze stringiem.
Wyjątek rzucany w sytuacji nieudanej alokacji pamięci.
Wyjątek rzucany, gdy dany kontener będzie próbował zmienić rozmiar na niepoprawny (za duży lub za mały).
Standardowy kontener C++ dostarczający mechanizmy do łatwej pracy z tekstem, którego znaki są określonego typu.
SFML jest idealną biblioteką do tworzenia wydajnych gier 2D dostarczając przy tym niezwykle prosty i intuicyjny obiektowy interfejs. SFML jest darmową biblioteką multimedialną, która dostarcza niskopoziomowy oraz wysokopoziomowy dostęp do karty graficznej, urządzeń wejściowych, dźwięku itp.
W artykule opisano metodykę wytwarzania oprogramowania TDD (Test-driven development), proces instalacji niezbędnych pakietów boost, tworzenie testów jednostkowych oraz ich uruchamianie.
Artykuł omawia w jaki sposób tworzy się strony Internetowe jako skrypty CGI w języku C++ przy użyciu biblioteki cgicc. W treści niniejszej publikacji omówiono takie zagadnienia jak:
- instalacja i konfiguracja serwera Apache na potrzeby skryptów CGI;
- instalacja i konfiguracja biblioteki CGICC;
- podstawy pisania skryptów CGI;
- obsługa formularzy, ciasteczek oraz sesji przy pomocy biblioteki CGICC.
Co to jest typ wyliczeniowy enum i jak się z niego korzysta.
Operowanie na napisach przy użyciu dostępnych narzędzi tekstowych w C++. Omawiane narzędzia: std::string, boost/algorithm/string, lexical_cast, tokenizer.
Artykuł opisuje w jaki sposób ustawiać kolor wyświetlanego tekstu oraz tła pod tekstem w aplikacji konsolowej.
Sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku (» standard CEOF).
Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie dźwięku.
Ustawia tytuł okna.
Ustawia bufor źródłowy zawierający dane audio do odtworzenia.