Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Standardowy kontener C++ dostarczający mechanizmy do łatwej pracy z tekstem, którego znaki są określonego typu.
SFML jest idealną biblioteką do tworzenia wydajnych gier 2D dostarczając przy tym niezwykle prosty i intuicyjny obiektowy interfejs. SFML jest darmową biblioteką multimedialną, która dostarcza niskopoziomowy oraz wysokopoziomowy dostęp do karty graficznej, urządzeń wejściowych, dźwięku itp.
W artykule opisano metodykę wytwarzania oprogramowania TDD (Test-driven development), proces instalacji niezbędnych pakietów boost, tworzenie testów jednostkowych oraz ich uruchamianie.
Artykuł omawia w jaki sposób tworzy się strony Internetowe jako skrypty CGI w języku C++ przy użyciu biblioteki cgicc. W treści niniejszej publikacji omówiono takie zagadnienia jak:
- instalacja i konfiguracja serwera Apache na potrzeby skryptów CGI;
- instalacja i konfiguracja biblioteki CGICC;
- podstawy pisania skryptów CGI;
- obsługa formularzy, ciasteczek oraz sesji przy pomocy biblioteki CGICC.
Co to jest typ wyliczeniowy enum i jak się z niego korzysta.
Operowanie na napisach przy użyciu dostępnych narzędzi tekstowych w C++. Omawiane narzędzia: std::string, boost/algorithm/string, lexical_cast, tokenizer.
Artykuł opisuje w jaki sposób ustawiać kolor wyświetlanego tekstu oraz tła pod tekstem w aplikacji konsolowej.
Sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku (» standard CEOF).
Rozpoczyna lub wznawia odtwarzanie dźwięku.
Ustawia tytuł okna.
Ustawia bufor źródłowy zawierający dane audio do odtworzenia.
Biblioteka do tworzenia gier 3D
15. Dziedziczenie wielobazowe, czyli wiele klas bazowych.
Rozdział 30. OpenGL Shading Language 1.20; procesor wierzchołków, procesor fragmentów, podstawy składni, preprocesor, podstawowe typy, operatory i wyrażenia, kwalifikatory typów, instrukcje i struktura programu, wbudowane zmienne, wbudowane funkcje.
Otwiera muzykę z pliku audio, z pamięci.
Otwiera muzykę z pliku audio.