Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Zmienia rozmiar bufora podanej konsoli.
Dodaje lub usuwa procedurę » WinAPIHandlerRoutine dla aktualnego procesu.
Ustawia rozmiar i widoczność kursora dla określonego bufora ekranu konsoli.
Zawiera informacje o kursorze konsoli.
Określa współrzędne lewego górnego i prawego dolnego rogu prostokąta.
Określa zmiany rozmiaru bufora ekranu konsoli.
Pobiera wymagany rozmiar bufora używanego przez funkcję » WinAPIGetConsoleAliases.
Określa zdarzenie wejściowe myszy w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD.
9. Konstruktor jawny.
14. Zabranianie dziedziczenia i przesłaniania, czyli słowo final (C++11)
13. Lekcja o metodach wirtualnych
11. O dziedziczeniu.
10. Składowe tworzone przez kompilator
Rozdział 4. Narzędzia do komunikacji sieciowej.
Ustawia rozszerzone informacje o obecnej czcionce w konsoli.
Określa zdarzenia dotyczące fokusów w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD.