Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Określa zdarzenia dotyczące menu w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD.
Określa zdarzenie wejściowe klawiatury w konsoli zawarte w strukturze » WinAPIINPUT_RECORD.
Określa zdarzenie wejściowe w buforze wejściowym konsoli.
Zawiera informacje o zaznaczonym obszarze w konsoli.
Zawiera rozszerzone informacje o buforze ekranu konsoli.
Zawiera informacje o buforze ekranu konsoli.
Zawiera informacje o operacji odczytu danych z konsoli.
Zawiera informacje o historii konsoli.
Zawiera rozszerzone informacje o czcionce w konsoli.
Zawiera informacje o czcionce w konsoli.
Struktura używana przez funkcje konsoli do modyfikacji danych w buforze ekranu konsoli określająca znak Unicode lub ANSI oraz jego atrybuty.
Przesuwa blok danych w buforze ekranu.
Kopiuje określoną liczbę znaków do kolejnych komórek bufora ekranu konsoli, zaczynając od określonej lokalizacji.
Zapisuje łańcuch znaków do bufora ekranu konsoli.
Zapisuje dane bezpośrednio do bufora wejściowego konsoli.
Zapisuje znaki i atrybuty kolorów danych do prostokątnego bloku komórek znaków w buforze ekranu konsoli.