Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Kopiuje liczbę atrybutów znaków do kolejnych komórek z bufora ekranu konsoli zaczynając od określonego miejsca.
Tłumaczy podany znak na odpowiadający mu kod wirtualnego klawisza.
Tłumaczy podany znak na odpowiadający mu kod wirtualnego klawisza używając podanych ustawień lokalnych.
Zwraca wartość składowej B w kolorze RGB.
Zwraca wartość składowej G w kolorze RGB.
Zwraca wartość składowej R w kolorze RGB.
Zwalnia podany identyfikator układu wejścia.
Kopiuje tablicę stanów poszczególnych klawiszy do odpowiedniej tablicy wywołującego wątku.
Konwertuje wartość zapisaną w łańcuchu znaków w dowolnym systemie liczbowym do postaci liczby typu całkowitego (unsigned long).
Sortuje elementy w podanym zakresie.
Rozdział 3. Niniejszy rozdział opisuje proces konfiguracji biblioteki SFML 2.0 dla środowiska Code::Blocks 10.05 oraz Code::Blocks 12.11.
Generuje całkowitą liczbę pseudolosową.
Ustawia punkt startowy generatora pseudolosowego.
Ustawia rozmiar i pozycję okna bufora ekranu konsoli.
Ustawia rozszerzone informacje o określonym buforze ekranu konsoli.
Biblioteka do obsługi internacjonalizacji.