Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Kopiuje znaki z kolejnych komórek bufora ekranu konsoli, zaczynając od określonej lokalizacji.
Kopiuje określoną liczbę atrybutów znaków z kolejnych komórek bufora ekranu konsoli zaczynając od podanego miejsca.
Odczytuje znaki i atrybuty kolorów z bufora wejściowego konsoli.
Odczytuje dane z bufora wejściowego konsoli i usuwa je z tego bufora.
Odczytuje dane z określonego bufora wejściowego konsoli bez usuwania ich z bufora.
Funkcja definiowana przez programistę używana z funkcją » WinAPISetConsoleCtrlHandler.
Pobiera liczbę przycisków myszy używanej przez obecną konsolę.
Pobiera liczbę nieodczytanych rekordów wejścia z bufora wejściowego konsoli.
Pobiera rozmiar największego możliwego do wyświetlenia okna konsoli używającego obecnej czcionki.
Pobiera informacje o obecnie używanej czcionce w konsoli.
Pobiera rozszerzone informacje o obecnie używanej czcionce w konsoli.
Pobiera informacje o bieżącej konsoli.
Pobiera informacje o określonym buforze ekranu konsoli.
Pobiera rozszerzone informacje o określonym buforze ekranu konsoli.
Pobiera listę procesów powiązanych z aktualną konsolą.
Pobiera ustawienia historii dla wywoływanego procesu konsoli.