Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Funkcja definiowana przez programistę używana z funkcją » WinAPISetConsoleCtrlHandler.
Pobiera liczbę przycisków myszy używanej przez obecną konsolę.
Pobiera liczbę nieodczytanych rekordów wejścia z bufora wejściowego konsoli.
Pobiera rozmiar największego możliwego do wyświetlenia okna konsoli używającego obecnej czcionki.
Pobiera informacje o obecnie używanej czcionce w konsoli.
Pobiera rozszerzone informacje o obecnie używanej czcionce w konsoli.
Pobiera informacje o bieżącej konsoli.
Pobiera informacje o określonym buforze ekranu konsoli.
Pobiera rozszerzone informacje o określonym buforze ekranu konsoli.
Pobiera listę procesów powiązanych z aktualną konsolą.
Pobiera ustawienia historii dla wywoływanego procesu konsoli.
Pobiera rozmiar czcionki używany przez określony bufor ekranu konsoli.
Pobiera tryb wyświetlania obecnej konsoli.
Wysyła określony sygnał do grupy procesów konsoli zawierających konsolę powiązaną z aktualnym procesem.
Odświeża określony obszar okna.
Pobiera właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem.