Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Pobiera właściwości zdefiniowane przez użytkownika, skojarzone z określonym oknem.
Pobiera parametry paska przewijania takie jak: minimalna i maksymalna pozycja, rozmiar strony oraz aktualna pozycja suwaka.
Czyści bufor wejściowy konsoli.
Ustawia atrybuty znaku dla określonej liczby znaków komórki, zaczynając od określonych współrzędnych bufora ekranu.
Odblokowuje bitmapę.
Sprawdza czy bitmapa jest zablokowana.
Pobiera informacje o klasie okna.
Tworzy bufor ekranu konsoli.
Pobiera wyjściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z aktualnym procesem.
Ustawia wejściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z aktualnym procesem.
Lista kodów błędów systemu Windows w zakresie 12000-15999.
Ustawia tytuł okna.
Pobiera informacje o zainstalowanych lub dostępnych stronach kodowych.
Rozdział 11. Operatory porównania; co jest prawdą, a co fałszem w C++ i wielokrotne przypisanie.
Pobiera wejściową stronę kodową używaną przez konsolę powiązaną z wywoływanym procesem.
Pobiera nazwy wszystkich plików wykonywalnych ze zdefiniowanego aliasu polecenia konsolowego.