Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Kontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość bez powtórzeń, którego wartości są wskaźniki danego typu.
Kontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne z powtórzeniami, którego elementami są wskaźniki danego typu.
Kontener reprezentujący zrównoważone drzewo binarne bez powtórzeń, którego elementami są wskaźniki danego typu.
Kontener reprezentujący zrównoważoną mapę powiązań klucz-wartość z powtórzeniami, którego wartości są wskaźniki danego typu.
Uproszczony szablon » Dokumentacjasekcji krytycznej o ograniczonym zasięgu.
Protokół, który służy do przesyłania danych bez nawiązywania połączenia z odbiorcą.
Ustawia prostokąt wskazujący na fragment sprajta, który ma być renderowany.
Tworzy kopię łańcucha znaków, który jest zakończony znakiem terminalnym.
Kontener reprezentujący listę przechowującą wskaźniki danego typu.
Kontener reprezentujący tablicę wskaźników danego typu.
Kontenery należące do biblioteki boost.
Pozostałe narzędzia należące do biblioteki WinINet.
Biblioteka umożliwiająca łatwe wykorzystywanie standardowych protokołów Internetowych takich jak FTP i HTTP.
Usuwa pliki powiązane z nazwą źródła z pamięci podręcznej jeżeli istnieją.
Pobiera prostokąt określający wymiary i położenie podanego okna.
Definiuje współrzędne lewego górnego i prawego dolnego narożnika prostokąta.