Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?

Ostatnio zmienione dokumenty

Wczytuje łańcuch znaków z zasobów dołączonych do pliku wykonywalnego. Łańcuch znaków jest pobierany na podstawie identyfikatora zasobu.
Pobiera uchwyt modułu na podstawie podanej nazwy.
Próbuje określić położenie skryptu autoproxy WPAD.
Zamyka strumień, który został uzyskany za pomocą funkcji RetrieveUrlCacheEntryStream.
Ładuje bibliotekę DLL i umieszcza ją w przestrzeni adresowej procesu przez który niniejsza funkcja została wywołana. Załadowanie biblioteki DLL może spowodować załadowanie innych bibliotek DLL.
Pobiera informacje o użyciu pamięci przez wskazany proces.
Pobiera adres wyeksportowanej zmiennej lub funkcji ze wskazanej dynamicznie załadowanej biblioteki DLL.
Pobiera informacje z systemu na temat obecnie zużywanych zasobów pamięci fizycznej i wirtualnej.
Niszczy wskazane okno.
Minimalizuje wskazane okno.
Pobiera informacje o oknie.
Pobiera informacje o pasku tytułu.
Przywraca i uaktywnia zminimalizowane okno.
Przesuwa kursor myszy na określone współrzędne ekranu.
Zmienia obecny katalog roboczy dla obecnego procesu.
Zwraca liczbę elementów przechowywanych przez listę.