Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Klawiatura

[kategoria] Obsługa klawiatury.

Wykaz elementów dowiązanych

clear_keybuf Czyszczenie bufora. (funkcja)
key_led_flag Zapobiega aktualizacji diód LED. (zmienna)
keypressed Sprawdza, czy wciśnięto klawisz. (funkcja)
readkey Zwraca kod ASCII wciśniętego klawisza. (funkcja)
remove_keyboard Usuwa obsługę klawiatury. (funkcja)