Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

blit

[funkcja] Kopiuje wycinek obrazu z jednej bitmapy do drugiej.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>
void blit(
BITMAP * source, BITMAP * dest,
int source_x, int source_y,
int dest_x, int dest_y,
int width, int height
);

Opis szczegółowy

Kopiuje wycinek obrazu z bitmapy źródłowej (source) do bitmapy docelowej (dest). Argumenty source_x i source_y stanowią współrzędną lewego, górnego rogu obszaru, który ma zostać przekopiowany z bitmapy źródłowej source. Argumenty dest_x i dest_y tworzą współrzędną lewego, górnego rogu obszaru, określającego położenie obrazu w bitmapie docelowej dest.

Niniejsza funkcja obcina obszar, który nie zmieści się na bitmapie docelowej.

Argumenty

TypNazwaOpis
BITMAP*sourceBitmapa źródłowa z której obraz ma zostać przekopiowany.
BITMAP*destBitmapa docelowa na którą ma zostać skopiowany obraz z bitmapy źródłowej.
intsource_xWspółrzędna lewego narożnika obszaru źródłowego od którego ma być obraz przekopiowany.
intsource_yWspółrzędna górnego narożnika obszaru źródłowego od którego ma być obraz przekopiowany.
intdest_xWspółrzędna lewego narożnika obszaru docelowego na którym ma się pojawić bitmapa źródłowa.
intdest_yWspółrzędna górnego narożnika obszaru docelowego na którym ma się pojawić bitmapa źródłowa.
intwidthSzerokość obszaru, który ma być przekopiowany z bitmapy źródłowej do bitmapy docelowej.
intheightWysokość obszaru, który ma być przekopiowany z bitmapy źródłowej do bitmapy docelowej.

Przykład

C/C++
BITMAP * obrazek = NULL;
//... np. wczytanie obrazka
blit( obrazek, screen, 0, 0, 0, 0, obrazek->w, obrazek->h );

Linki zewnętrzne