Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: McAffey
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

circlefill

[funkcja] Rysuje wypełniony okrąg na wskazanej bitmapie.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>

void circlefill(
BITMAP * bmp,
int x,
int y,
int radius,
int color
);

Argumenty

ArgumentOpis
BITMAP *Bitmapa na której ma zostać narysowany okrąg.
int xWspółrzędna środka okręgu na osi x.
int yWspółrzędna środka okręgu na osi y.
int radiusPromień okręgu.
int colorKolor konturów i wypełnienia okręgu.

Opis szczegółowy

Funkcja rysuje wypełniony okrąg o określonym promieniu i kolorze w punkcie (x,y) na wskazanej bitmapie. Współrzędne okręgu są jego środkiem.

Przykład

C/C++
#include <allegro.h>
int main()
{
    allegro_init();
    install_keyboard();
    set_color_depth( 16 );
    set_gfx_mode( GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0 );
    clear_to_color( screen, makecol( 128, 128, 128 ) );
   
    circlefill( screen, 250, 250, 50, makecol( 40, 40, 40 ) ); //Przykład użycia funkcji circlefill
   
    readkey();
    allegro_exit();
    return 0;
}
END_OF_MAIN()

Zagadnienia powiązane

circleRysuje okrąg na wskazanej bitmapie. (funkcja)

Linki zewnętrzne