Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

create_bitmap

[funkcja] Tworzy pustą bitmapę.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>
BITMAP * create_bitmap( int width, int height );

Opis szczegółowy

Funkcja tworzy pustą bitmapę o podanych wymiarach. Bitmapa utworzona za pomocą niniejszej funkcji będzie miała włączony tryb obcinania. Obszar obcinający będzie ustawiony na cały obszar bitmapy. Pamięć obrazu nie będzie wyczyszczona zaraz po jej utworzeniu. Operację czyszczenia obrazu należy wykonać samodzielnie, wykorzystując do tego celu odpowiednią funkcję allegro. Minimalna wysokość bitmapy musi wynosić 1, natomiast jej szerokość nie może być ujemna.

Funkcja używa globalnych ustawień do określenia głębi kolorów dla bitmapy. Globalne ustawienia głębi kolorów nadać za pomocą funkcji » Allegro 4.4set_color_depth.

Wartość zwracana

Zwraca adres bitmapy, jeśli utworzenie bitmapy powiodło się.
Zwraca NULL, jeśli utworzenie putej bitmapy nie powiodło się.

Dodatkowe informacje

Pamięć zaalokowaną należy zwolnić za pomocą funkcji » Allegro 4.4destroy_bitmap, aby uniknąć wycieków pamięci.

Przykład

C/C++
BITMAP * obrazek = create_bitmap( 64, 64 );
if( obrazek )
{
    //(...) - tutaj jakieś operacje na bitmapie
    destroy_bitmap( obrazek );
} //if

Linki zewnętrzne