Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Bartaz
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

getpixel

[funkcja] Zwraca kolor piksela znajdujący się na podanej pozycji z określonej bitmapy.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>

int getpixel( BITMAP * bmp, int x, int y );

Opis ogólny

Funkcja zwraca kolor piksela znajdującego się na pozycji, którą określają współrzędne x oraz y, przekazane do funkcji jako argumenty. Kolor piksela pobierany jest z bitmapy przekazanej jako argument do niniejszej funkcji.

Przykład

C/C++
#include <allegro.h>
int main()
{
    allegro_init();
    install_keyboard();
    set_color_depth( 32 );
    set_gfx_mode( GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0 );
    BITMAP * nasza_bitmapa = NULL;
    nasza_bitmapa = create_bitmap( 700, 700 );
    clear_to_color( nasza_bitmapa, makecol( 70, 70, 70 ) );
    while( !key[ KEY_ESC ] )
    {
        blit( nasza_bitmapa, screen, 0, 0, 7, 7, nasza_bitmapa->w, nasza_bitmapa->h );
        getpixel( nasza_bitmapa, 7, 7 );
    }
    allegro_exit();
    return( 0 );
}
END_OF_MAIN();

Linki zewnętrzne