Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: malan
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

keypressed

[funkcja] Sprawdza, czy wciśnięto klawisz.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>
int keypressed();

Opis szczegółowy

Funkcja sprawdza czy w buforze wejściowym klawiatury są jakieś oczekujące klawisze. Niniejsza funkcja jest nieblokująca, tj. zwraca wynik natychmiastowo.

Powyższą funkcję możesz użyć w połączeniu z wywołaniem funkcji » Allegro 4.4readkey.

Wartość zwracana

FALSE jeżeli bufor klwaiatury jest pusty.
TRUE jeżeli w buforze klawiatury znajduje się co najmniej jeden znak.

Przykład

C/C++
#include <allegro.h>

void init();
void deinit();
void text_out( const char * );

int main()
{
    init();
   
    while( !key[ KEY_ESC ] )
    {
        // Czyszczenie ekranu.
        clear_to_color( screen, makecol( 0, 0, 0 ) );
       
        if( keypressed() )
        {
            text_out( "Wcisnieto klawisz !" );
            clear_keybuf();
        }
    }
   
    deinit();
    return 0;
}
END_OF_MAIN()

void init( void )
{
    allegro_init();
    set_color_depth( 32 );
    set_gfx_mode( GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 640, 480, 0, 0 );
   
    install_keyboard();
    return;
}

void deinit()
{
    clear_keybuf();
    allegro_exit();
    return;
}

void text_out( const char * text )
{
    textout_ex( screen, font, text, 20, 20, makecol( 255, 255, 255 ), 0 );
    return;
}

Zagadnienia powiązane

readkeyZwraca kod ASCII wciśniętego klawisza. (funkcja)

Linki zewnętrzne