Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: michalp
Udoskonalił: Elaine
Biblioteki C/C++

putpixel

[funkcja] Rysuje piksel na bitmapie.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>
void putpixel(
BITMAP * bmp,
int x,
int y,
int color );

Opis szczegółowy

Zmienia kolor piksela o współrzędnych (x, y), znajdującego się na bitmapie bitmap, na kolor color.

Argumenty

TypNazwaOpis
BITMAP*bitmapBitmapa, na której ma zostać zmieniony kolor podanego piksela.
intxWspółrzędna x piksela.
intyWspółrzędna y piksela.
intcolorKolor piksela.

Przykład

C/C++
putpixel( screen, 10, 30, makecol( 255, 0, 255 ) );

Linki zewnętrzne