Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: McAffey
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

rectfill

[funkcja] Rysuje wypełniony prostokąt określonym kolorem na wskazanej bitmapie.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>

void rectfill(
BITMAP * bmp,
int x1,
int y1,
int x2,
int y2,
int color
);

Argumenty

ArgumentOpis
BITMAP *Bitmapa na której ma zostać narysowany prostokąt.
int x1Współrzędna lewej krawędzi prostokąta.
int y1Współrzędna górnej krawędzi prostokąta.
int x2Współrzędna prawej krawędzi prostokąta.
int y2Współrzędna dolnej krawędzi prostokąta.
int colorKolor konturów i wypełnienia prostokąta.

Opis szczegółowy

Funkcja rysuje wypełniony prostokąt na wskazanej bitmapie, na podstawie współrzędnych dwóch przeciwległych rogów prostokąta. Kontury i wypełnienie prostokąta przyjmują kolor przekazany poprzez argument color.

Przykład

C/C++
#include <allegro.h>

int main()
{
    allegro_init();
    install_keyboard();
    set_color_depth( 16 );
    set_gfx_mode( GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 800, 600, 0, 0 );
    clear_to_color( screen, makecol( 128, 128, 128 ) );
   
    rectfill( screen, 320, 350, 560, 490, makecol( 40, 40, 40 ) ); //Przykład użycia funkcji rectfill
   
    readkey();
    allegro_exit();
    return 0;
}
END_OF_MAIN()

Zagadnienia powiązane

rectRysuje prostokąt na bitmapie. (funkcja)

Linki zewnętrzne