Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Bartaz
Biblioteki C/C++

remove_keyboard

[funkcja] Usuwa obsługę klawiatury.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>
void remove_keyboard();

Opis ogólny

Funkcja ta usuwa obsługę klawiatury. Po wywołaniu jej funkcje obsługi klawiatury (poza install_keyboard) stają się niedostępne.

Informacje dodatkowe

» Allegro 4.4allegro_exit automatycznie wywołuje tę funkcję.

Linki zewnętrzne