Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: michalp
Biblioteki C/C++

triangle

[funkcja] Rysuje wypełniony kolorem trójkąt.

Składnia

C/C++
#include <allegro.h>
void triangle(
BITMAP * bmp,
int x1,
int y1,
int x2,
int y2,
int x3,
int y3,
int color );

Opis szczegółowy

Rysuje wypełniony kolorem color trójkąt o wierzchołkach (x1, y1) (x2, y2) (x3, y3) na bitmapie bmp.

Argumenty

TypNazwaOpis
BITMAP*bitmapBitmapa, na której ma zostać narysowany trójkąt.
intx1Współrzędna x pierwszego wierzchołka.
inty1Współrzędna y pierwszego wierzchołka.
intx2Współrzędna x drugiego wierzchołka.
inty2Współrzędna y drugiego wierzchołka.
intx3Współrzędna x trzeciego wierzchołka.
inty3Współrzędna y trzeciego wierzchołka.
intcolorKolor wypełnienia trójkąta.

Przykład

C/C++
triangle( screen,
0, 0, // pierwszy wierzchołek
25, 25, // drugi wierzchołek
50, 0, // trzeci wierzchołek
makecol( 255, 0, 255 ) );

Linki zewnętrzne