Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

OpenGL

[biblioteka] Dokumentacja biblioteki OpenGL.

Modyfikacje stanów

glLineStipple Wzór rysowanych odcinków. (funkcja)

Pomocnicze

glGetError Zwraca ostatni kod błędu. (funkcja)

Praca ze sceną

glColor3f Ustawianie koloru. (funkcja)
glMultMatrix Mnoży aktualną macierz przez macierz przekazaną w argumencie funkcji. (funkcja)