Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Obsługa błędów

[kategoria] Funkcje do obsługi błędów.

Wykaz elementów dowiązanych

SDL_ClearError Usuwa wszelkie informacje na temat ostatniego błędu SDL. (funkcja)
SDL_Error Ustawia komunikat błędu SDL za pomocą predefiniowanego kodu błędu. (funkcja)
SDL_GetError Zwraca łańcuch znaków zakończony zerem, zawierający pełny opis ostatniego błędu. (funkcja)
SDL_SetError Ustawia treść błędu SDL. (funkcja)