Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: kamillo121
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL_ClearError

[funkcja] Usuwa wszelkie informacje na temat ostatniego błędu SDL.

Składnia

C/C++
#include <sdl/sdl.h>

void SDL_ClearError( void );

Opis szczegółowy

Usuwa wszelkie informacje na temat ostatniego błędu SDL. Funkcja jest użyteczna, jeżeli błąd został obsłużony przez program.

Przykład

C/C++
if( strlen( SDL_GetError() ) != 0 )
{
    printf( "SDL_Error : %s\n", SDL_GetError() );
    SDL_ClearError();
}