Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: kamillo121
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL_Error

[funkcja] Ustawia komunikat błędu SDL za pomocą predefiniowanego kodu błędu.

Składnia

C/C++
#include <sdl/sdl.h>

void SDL_Error( SDL_errorcode code );

Opis szczegółowy

Funkcja ustawia komunikat błędu SDL za pomocą predefiniowanego kodu błędu. Lista dostępnych kodów błędów znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu.

Argumenty

Funkcja przyjmuje jeden argument code, za pomocą którego przekazujemy kod błędu jaki ma zostać ustawiony. Kody błędów są następujące:
Kod błęduOdpowiednik tekstowy
  SDL_ENOMEMBrak pamięci
  SDL_EFREADBłąd odczytywania ze strumienia
  SDL_EFWRITEBłąd zapisywania do strumienia
  SDL_EFSEEKBłąd strumienia
  SDL_UNSUPPORTEDNieznany błąd SDL
  SDL_LASTERRORNieznany błąd SDL
  każda inna wartośćNieznany błąd SDL

Dodatkowe informacje

Biblioteka SDL posiada również definicje SDL_OutOfMemory() oraz SDL_Unsupported(). Wspomniane definicje są jednak przeznaczone do wewnętrznego użytku biblioteki SDL i są one równoważne do wywołań
SDL_Error( SDL_ENOMEM );
 oraz
SDL_Error( SDL_UNSUPPORTED );
.

Przykład

C/C++
char * pWskaznik =( char * ) malloc( 1024 );
if( !pWskaznik )
     SDL_Error( SDL_ENOMEM );

Zagadnienia powiązane

SDL_SetErrorUstawia treść błędu SDL. (funkcja)