Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: kamillo121
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL_GetError

[funkcja] Zwraca łańcuch znaków zakończony zerem, zawierający pełny opis ostatniego błędu.

Składnia

C/C++
#include <sdl/sdl.h>

char * SDL_GetError( void );

Opis szczegółowy

Funkcja zwraca łańcuch znaków zakończony zerem, który zawiera pełny opis ostatniego błędu.

Zwracana wartość

Zwraca pusty łańcuch znaków, gdy nie wystąpił żaden błąd.
Zwraca łańcuch znaków zawierający pełny opis ostatniego błędu jeżeli wystąpił błąd.

Dodatkowe informacje

Zwracany ciąg znaków jest alokowany statycznie, więc nie może być on zwolniony przez użytkownika.

Przykład

C/C++
if( SDL_Init( SDL_INIT_EVERYTHING ) == - 1 )
     printf( "Błąd wywołania funkcji SDL_Init: %s\n", SDL_GetError() );

Zagadnienia powiązane

SDL_SetErrorUstawia treść błędu SDL. (funkcja)
SDL_ClearErrorUsuwa wszelkie informacje na temat ostatniego błędu SDL. (funkcja)

Linki zewnętrzne