Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: kamillo121
Udoskonalił: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

SDL_SetError

[funkcja] Ustawia treść błędu SDL.

Składnia

C/C++
#include <sdl/SDL_error.h>

void SDL_SetError( const char *,...);

Opis szczegółowy

Funkcja służy do ustawienia treści błędu SDL. Zasady formatowania treści są takie same jak dla funkcji » standard Cprintf.

Dodatkowe informacje

Przy ustawianiu własnych błędów należy pamiętać, że funkcja » SDL 1.2SDL_GetError pobiera ostani błąd, więc funkcja SDL_SetError uniemożliwi odczytanie błędu, który miał miejsce przed wywołaniem funkcji SDL_SetError.

Przykład

C/C++
#include <sdl/SDL_error.h>

int main()
{
    SDL_SetError( "Wystapil nieoczekiwany blad %d+%d=%d", 13, 14, 13 + 14 );
    printf( "Tresc bledu: %s", SDL_GetError() );
    return 0;
}

Zagadnienia powiązane

SDL_ErrorUstawia komunikat błędu SDL za pomocą predefiniowanego kodu błędu. (funkcja)
SDL_GetErrorZwraca łańcuch znaków zakończony zerem, zawierający pełny opis ostatniego błędu. (funkcja)
SDL_ClearErrorUsuwa wszelkie informacje na temat ostatniego błędu SDL. (funkcja)