Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Image

[klasa] Niskopoziomowa klasa do wczytywania i przetwarzania obrazów.

Składnia

C/C++
#include <SFML/Graphics/Image.hpp>

namespace sf
{
    class Image
        : public Resource < Image >
    {
        //...
    };
}

Linki zewnętrzne

Wykaz elementów dowiązanych

Image Konstruktory klasy Image. (konstruktor)
~Image Zwalnia zasoby zaalokowane przez klasę. (destruktor)
Bind Ustawia aktualnie przechowywany obraz jako bieżącą teksturę, która ma być wykorzystywana do teksturowania powierzchni. (metoda)
Copy Kopiuje fragment obrazu ze wskaznego obiektu Image. (metoda)
CopyScreen Tworzy nowy obraz na podstawie zawartości przekazanego okna. (metoda)
Create Tworzy nowy obraz wypełniony podanym kolorem. (metoda)
CreateMaskFromColor Tworzy maskę przezroczystości z określonego koloru. (metoda)
GetHeight Zwraca wysokość obrazu wyrażoną w pikselach. (metoda)
GetPixel Pobiera kolor piksela. (metoda)
GetPixelsPtr Zwraca wskaźnik tylko do odczytu na tablicę pikseli w formacie RGBA. (metoda)
GetTexCoords Konwertuje współrzędne prostokąta wyrażonego w pikselach na zmiennoprzecinkowe współrzędne tekstury. (metoda)
GetValidTextureSize Zwraca prawidłowy rozmiar tekstury dla posiadanego sprzętu. (metoda statyczna)
GetWidth Zwraca szerokość obrazu wyrażoną w pikselach. (metoda)
IsSmooth Zwraca informację czy wygładzanie obrazu jest włączone. (metoda)
LoadFromFile Wczytuje obraz z pliku. (metoda)
LoadFromMemory Wczytuje obraz z pliku, który znajduje się w pamięci. (metoda)
LoadFromPixels Tworzy obraz na podstawie pikseli znajdujących się w pamięci. (metoda)
operator= Operator przypisania. (metoda)
SaveToFile Zapisuje zawartość obrazu do pliku. (metoda)
SetPixel Ustawia nowy kolor piksela. (metoda)
SetSmooth Włącza lub wyłącza filtr wygładzania obrazu. (metoda)