Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Image::SaveToFile

[metoda] Zapisuje zawartość obrazu do pliku.

Składnia

C/C++
bool sf::Image::SaveToFile( const std::string & Filename ) const

Argumenty

ArgumentOpis
const std::string &  FilenameŚcieżka pod którą ma zostać zapisany obraz w pliku. Jeżeli plik istnieje to zostanie on nadpisany.

Zwracana wartość

true, jeżeli zapisywanie się powiodło. W przeciwnym wypadku funkcja zwróci false.

Opis szczegółowy

Metoda zapisuje zawartość obrazu do pliku. Format pliku jest ustalany na podstawie rozszerzenia pliku, który został przekazany poprzez argument Filename.

Zagadnienia powiązane

LoadFromFileWczytuje obraz z pliku. (metoda)

Linki zewnętrzne