Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Sprite::GetPixel

[metoda] Pobiera kolor wskazanego piksela ze sprajta.

Składnia

C/C++
namespace sf
{
    Color Sprite::GetPixel( unsigned int X, unsigned int Y ) const
}

Argumenty

ArgumentOpis
unsigned int XLokalna pozycja piksela w osi X, którego kolor ma zostać pobrany.
unsigned int YLokalna pozycja piksela w osi Y, którego kolor ma zostać pobrany.

Zwracana wartość

Zwraca kolor piksela, znajdujący się na współrzędnych X,Y, przekazanych jako argumenty do niniejszej metody.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca kolor piksela znajdujący się na współrzędnych, które zostały przekazane poprzez argumenty do niniejszej metody. Położenie piksela, którego kolor ma zostać pobrany wyraża się we współrzędnych lokalnych.

Linki zewnętrzne