Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Sprite::GetScale

[metoda] Zwraca bieżące mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y.

Składnia

C/C++
namespace sf
{
    const Vector2f & Sprite::GetScale() const
}

Zwracana wartość

Zwraca bieżące mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y.

Opis szczegółowy

Metoda zwraca bieżące mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y. Wartość zwracana jest zawsze dodatnia.

Zagadnienia powiązane

ResizeUstawia nowe mnożniki skalowania sprajta na podstawie oczekiwanej szerokości i wysokości obrazu. (metoda)
ScaleSkaluje sprajta w osiach X i Y względem aktualnego rozmiaru. (metoda)
SetScaleUstawia mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y. (metoda)
SetScaleXUstawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi X. (metoda)
SetScaleYUstawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi Y. (metoda)

Linki zewnętrzne