Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Sprite::Scale

[metoda] Skaluje sprajta w osiach X i Y względem aktualnego rozmiaru.

Składnia

C/C++
namespace sf
{
    void Sprite::Scale( float FactorX, float FactorY )
    void Sprite::Scale( const Vector2f & Factor )
}

Argumenty

ArgumentOpis
float FactorXMnożnik informujący o ile ma zostać przeskalowany sprajt w obecnej postaci w osi X.
float FactorYMnożnik informujący o ile ma zostać przeskalowany sprajt w obecnej postaci w osi Y.
const Vector2f &FactorMnożniki informujące o ile ma zostać przeskalowany sprajt w obecnej postaci w osiach X i Y.

Opis szczegółowy

Skaluje sprajta w osiach X i Y względem aktualnego rozmiaru.

Zagadnienia powiązane

GetScaleZwraca bieżące mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y. (metoda)
ResizeUstawia nowe mnożniki skalowania sprajta na podstawie oczekiwanej szerokości i wysokości obrazu. (metoda)
SetScaleUstawia mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y. (metoda)
SetScaleXUstawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi X. (metoda)
SetScaleYUstawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi Y. (metoda)

Linki zewnętrzne