Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Sprite::SetScale

[metoda] Ustawia mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y.

Składnia

C/C++
namespace sf
{
    void Sprite::SetScale( float ScaleX, float ScaleY )
    void Sprite::SetScale( const Vector2f & Scale )
}

Argumenty

ArgumentOpis
float ScaleXNowy mnożnik jaki ma być stosowany do skalowania obrazu w osi X.
float ScaleYNowy mnożnik jaki ma być stosowany do skalowania obrazu w osi Y.
const Vector2f &ScaleNowe mnożniki jakie mają być stosowane do skalowania obrazu.

Opis szczegółowy

Metoda ustawia mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y.

Zagadnienia powiązane

GetScaleZwraca bieżące mnożniki przeskalowania obiektu w osiach X i Y. (metoda)
ResizeUstawia nowe mnożniki skalowania sprajta na podstawie oczekiwanej szerokości i wysokości obrazu. (metoda)
ScaleSkaluje sprajta w osiach X i Y względem aktualnego rozmiaru. (metoda)
SetScaleXUstawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi X. (metoda)
SetScaleYUstawia mnożnik przeskalowania sprajta w osi Y. (metoda)

Linki zewnętrzne