Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

TransformToGlobal

[plik nagłówkowy] Konwertuje lokalne współrzędne do golbalnych współrzędnych.

Składnia

C/C++
sf::Vector2f sf::Sprite::TransformToGlobal( const sf::Vector2f & Point ) const

Argumenty

ArgumentOpis
const sf::Vector2f &PointLokalna współrzędna, której chcemy uzyskać współrzędną globalną.

Zwracana wartość

Zwraca współrzędną globalną dla punktu przekazanego poprzez argument.

Opis szczegółowy

Metoda konwertuje lokalną współrzędną do golbalnej współrzędnej. Lokalna współrzędna określa położenie punktu na obrazie źródłowym przed uwzględnieniem przekształceń, natomiast współrzędna globalna określa położenie punktu po uwzględnieniu wszelkich przekształceń sprajta.

Dodatkowe informacje

Lokalna współrzędna jest to punkt w odniesieniu do obrazu źródłowego przed uwzględnieniem jakichkolwiek przekształceń sprajta.

Globalna współrzędna jest to punkt, który zostanie uzyskany po wykonaniu wszystkich przekształceń sprajta, tj. skalowania, przemieszczenia i rotacji.

Zagadnienia powiązane

TransformToLocalKonwertuje globalne współrzędne do lokalnych współrzędnych. (metoda)

Linki zewnętrzne