Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Sprite::TransformToLocal

[metoda] Konwertuje globalne współrzędne do lokalnych współrzędnych.

Składnia

C/C++
sf::Vector2f sf::Sprite::TransformToLocal( const sf::Vector2f & Point ) const

Argumenty

ArgumentOpis
const sf::Vector2f &PointGlobalna współrzędna, której chcemy otrzymać współrzędną lokalną.

Zwracana wartość

Zwraca lokalną współrzędną dla punktu przekazanego poprzez argument.

Opis szczegółowy

Metoda konwertuje globalną współrzędną do lokalnej współrzędnej. Globalna określa położenie punktu po uwzględnieniu wszelkich przekształceń sprajta, natomiast lokalna współrzędna określa położenie punktu na obrazie źródłowym przed uwzględnieniem przekształceń.

Dodatkowe informacje

Globalna współrzędna jest to punkt, który zostanie uzyskany po wykonaniu wszystkich przekształceń sprajta, tj. skalowania, przemieszczenia i rotacji.

Lokalna współrzędna jest to punkt w odniesieniu do obrazu źródłowego przed uwzględnieniem jakichkolwiek przekształceń sprajta.

Zagadnienia powiązane

TransformToGlobalKonwertuje lokalne współrzędne do golbalnych współrzędnych. (metoda)

Linki zewnętrzne