Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło jest nieopracowane
Niniejsze hasło nie zostało jeszcze opracowane. Szczegółowe informacje na temat niniejszego hasła znajdują się pod adresem strony umieszczonym w treści dokumentu. Jeżeli chciałbyś zamieścić opracowanie nieniejszego hasła w naszej dokumentacji prosimy zgłosić jego treść na forum w dziale Nowe publikacje.
Opracował: Piotr DejaVu Szawdyński
Biblioteki C/C++

Listener

[klasa] Klasa do obsługi dźwięku.

Wykaz elementów dowiązanych

getDirection Pobiera aktualną orientację słuchacza na scenie. (metoda statyczna)
getGlobalVolume Pobiera aktualną wartość globalnej głośności. (metoda statyczna)
getPosition Pobiera aktualną pozycję słuchacza na scenie. (metoda statyczna)
setDirection Określa orientację słuchacza na scenie. (metoda statyczna)
setGlobalVolume Zmienia globalną głośność dla wszystkich dźwięków i muzyki. (metoda statyczna)
setPosition Określa pozycję słuchacza na scenie. (metoda statyczna)