Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

RenderTexture::display

[metoda] Aktualizuje zawartość tekstury.

Składnia

C/C++
#include <SFML/Graphics.hpp>

namespace sf
{
    class SFML_GRAPHICS_API RenderTexture
        : public RenderTarget
    {
    public:
        void display();
    };
}

Opis szczegółowy

Ta metoda aktualizuje dane przechowywane przez teksturę, biorąc pod uwagę ostatnio wykonywane operacje rysowania (wywołanie tej metody jest obowiązkowe pomiędzy rysowaniem i wyświetleniem, gdyż inaczej stan przechowywanej tekstury może być nieprawidłowy).

Linki zewnętrzne