Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

RenderTexture::generateMipmap

[metoda] Tworzy mipmapę na podstawie obecnej zawartości tekstury.

Składnia

C/C++
#include <SFML/Graphics.hpp>

namespace sf
{
    class SFML_GRAPHICS_API RenderTexture
        : public RenderTarget
    {
    public:
        bool generateMipmap();
    };
}

Zwracana wartość

Jeśli mipmapa została utworzona prawidłowo, metoda zwraca wartość
true
, w przeciwnym wypadku
false
.

Opis szczegółowy

Tekstura używana podczas rysowania jest wykorzystywana do utworzenia mipmapy. Należy pamiętać, że każda operacja rysowania może potencjalnie zmienić zawartość takiej tekstury (i wtedy należy wygenerować nową mipmapę). Z tego powodu ta metoda powinna być wywoływana dopiero po zakończeniu rysowania, zwykle tuż przed wywołaniem metody » SFML 2.x » RenderTexturedisplay (niewywołanie wspomnianej metody prowadzi do niezdefiniowanego zachowania jeśli mipmapa została już wcześniej utworzona).

Dodatkowe informacje

Działanie tej metody jest analogiczne do » SFML 2.x » TexturegenerateMipmap.

Linki zewnętrzne