Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

RenderTexture::getTexture

[metoda] Zwraca referencję do tekstury (tylko do odczytu).

Składnia

C/C++
#include <SFML/Graphics.hpp>

namespace sf
{
    class SFML_GRAPHICS_API RenderTexture
        : public RenderTarget
    {
    public:
        const sf::Texture & getTexture() const;
    };
}

Zwracana wartość

Referencja do tekstury (tylko do odczytu).

Opis szczegółowy

Po ukończeniu rysowania na tej teksturze i wywołaniu metody » SFML 2.x » RenderTexturedisplay można pobrać wewnętrznie przechowywaną teksturę typu » SFML 2.xTexture (na przykład w celu jej narysowania z wykorzystaniem typu » SFML 2.xSprite). Wystarczy to zrobić raz i zapisać ją do jakiejś zmiennej, ponieważ zwracana referencja do tej wewnętrznej tekstury nie ulega zmianie (nawet, jeśli sama tekstura została zmodyfikowana).

Linki zewnętrzne