Panel użytkownika
Nazwa użytkownika:
Hasło:
Nie masz jeszcze konta?
Hasło nie zostało zweryfikowane
Niniejsze hasło zostało opracowane, jednak nie zostało ono zweryfikowane przez administrację serwisu. Jeżeli znalazłeś błędy merytoryczne w niniejszym dokumencie, prosimy o ich zgłoszenie na forum w dziale Znalezione błędy.
Opracował: jankowalski25
Biblioteki C/C++

RenderTexture::isRepeated

[metoda] Informuje, czy powtarzanie tekstury jest włączone.

Składnia

C/C++
#include <SFML/Graphics.hpp>

namespace sf
{
    class SFML_GRAPHICS_API RenderTexture
        : public RenderTarget
    {
    public:
        bool isRepeated() const;
    };
}

Zwracana wartość

Jeśli powtarzanie jest włączone, metoda zwraca wartość
true
, w przeciwnym wypadku
false
.

Zagadnienia powiązane

setRepeatedWłącza lub wyłącza powtarzanie tekstury. (metoda)

Linki zewnętrzne